Tildes valpar  6 veckor & 6 ,5 vecka gammal

Ett första försök att ta stå bilder, inte lätt, men trägen vinner så vi fick till ok bilder på dem alla

Bilder på valparna yngre hittar du här  och här

Torsten 6 veckor 3.5 kg

6 veckor

6.5 vecka

6,5 vecka

Tore 6 veckor 3.5 kg

6 veckor

6.5 vecka

6,5 vecka

Tom 6 veckor 3.5 kg

6 veckor

6.5 vecka

6 vecka

Ture 6 veckor 3.5 kg

6 veckor

6.5 vecka

6,5 vecka

Tage 6 vecko 3.7 kg 6 veckor 6,5 vecka 6,5 vecka

Teko 6 veckor 3,1 kg

6 veckor

6,5 vecka

6,5 vecka

Alllis 6 veckor 2.9 kg 6 veckor 6,5 vecka 6,5 vecka